Старите лица во фокус на новиот социјален и хуманитарен проект на „Диверзиум“

Здружението за унапредување на националната култура Диверзиум продолжува со организирање и реализација на проекти од социјален и хуманитарен карактер. Фокус на следниот социјален и хуманитарен проект организиран од Диверзиум се старите лице.

Read More +