Психијатриски пациент, убиeц во обид, кривично гонет, кој се пишува книги за деца?

Во последните неколку години на пазарот можете да најдете книги од голем број на автори, а бројот на луѓе кои објавиле некој труд во форма на книга, списание или сликовница се повеќе

Read More +

ПОМОШ, ПОДДРШКА И ЗАШТИТА НА ЖРТТВИ ОД СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

Годинава Скопје е град домаќин на Меѓународната трибината за заштита, помош и поддршка на жртвите од семејно и родово базирано насилство. Настанот ќе се одржи на 22ри Февруари во Сала за седници

Read More +

Нов Предлог – закон за спречување и заштита од насилство врз жените

Нулта толеранција за насилството врз жените и семејното насилство за Министерството за труд и социјална политика е главен приоритет и оттука ова законско решение е темелот, основата во борбата против сите форми

Read More +