1 min read

Промоција на националните песни и танци од Македонија

Проектот кој го реализиравме за цел имаше промоција на традиционалните културни вредности низ нашите народни ора и танци, за успешна реализција на преоктот се погрижи нашиот продукциски тим во соработка со домаќините, но најзначајниот дел од целата манифестација го има Ансамблот за Народни Песни и Игри „Кочо Рацин“ од Скопје.

Низ презентација на нашите најзначајни традиционални ора и танци, со овој проект ги промовираме културните богатства на нашата земја, овозможиме понатамошна соработка и перспектива за ширење на нашата културна традиција и вредност во соседството.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest from Blog